اداری،مالی و بازرگانی                      کشاورزی ومنابع طبیعی


  پزشکی و سلامت                            هنر،ارتباط و رسانه


   آموزش و پرورش                            حمل و نقل


  مهندسی و صنعت                             خدمات اجتماعی   


  رستوران،گردشگری و هتل داری              دولت،بخش حقوقی و نظامی


ورزش و سرگرمی                          فنی و خدمات 


کامپیوتر و فناوری اطلاعات


   
منبع : معرفی شغل های رشته فنی و حرفه اییمعرفی مشاغل
برچسب ها :